YESTERDAY
ATMOSPHERE

I thought I saw you yesterday
But I didn't stop,
'cause you was walkin' the opposite way
I guess I could've shouted out your name
But even if it was you,
I don't know what I would say
We could sit and reminisce
about the old school
Maybe share a cigarette,
because we both fools
Chop it up and compare perspectives
Life, love, stress and set-backs, yes
So you could tell me how hard you had it
And you could show me
all the scars to back it
And we could analyze each complaint
Break it down and explain
these mistakes I make
I like to tangle up
the strings of the puppetry
But you knew me back when I was a younger me
You seen Sean in all types of light
And I've been meanin'
to ask you if I'm doin' alright

Yesterday
Was that you? Looked just like you
Strange things my imagination might do
Take a breath, reflect on what we been through
Or am I just goin' crazy 'cause I miss you?
Yesterday
Was that you? Looked just like you
Strange things my imagination might do
Take a breath, reflect on what we been through
Or am I just goin' crazy 'cause I miss you?

I'm shook, I know,
I pushed when I should've pulled
Took it all back if I could,
I put that on my soul
And I would make a top-notch good listener
If you could block-off
a little time out to give it here
Since we went our separate paths
I've hit a couple snags
that remind me of the past
I can't front, I'm havin' a blast
But damned if I ain't afraid
of how long it's gonna last
Sittin' here wishin' we could kick it
Give me your opinions,
I do miss the criticisms
I didn't mean to be distant, make a visit
I'll wait up and keep
the coffee brewin' in the kitchen
But who am I jokin' with?
There's no way that you and I
will ever get to re-open it
It doesn't matter, this is more than love
And maybe if I'm lucky,
get to see you out the corner of

Yesterday
Was that you? Looked just like you
Strange things my imagination might do
Take a breath, reflect on what we been through
Or am I just goin' crazy 'cause I miss you?
Yesterday
Was that you? Looked just like you
Strange things my imagination might do
Take a breath, reflect on what we been through
Or am I just goin' crazy 'cause I miss you?

And when you left, I didn't see it comin'
I guess I slept,
it ain't like you was runnin'
You crept out the front door slow
And I was so self-absorbed
I didn't even know
And by the time I looked up
it was booked up
Put it all behind you,
the bad and the good stuff
A whole house full of dreams and steps
I think you'd be impressed
with the pieces I kept
You disappeared
but the history is still here
It's why I try
not to cry over spilt beer
I can't even get mad that you're gone
Leavin' me was probably
the best thing you ever taught me
I'm sorry, it's official
I was a fist-full, I didn't keep it simple
Chip on the shoulder, anger in my veins
Had so much hatred, now it brings me shame
Never thought about the world without you
And I promise that I'll never say
another bad word about you
I thought I saw you yesterday
But I knew it wasn't you,
'cause you passed away, dad

Looked just like you
Strange things my imagination might do
Take a breath, reflect on
what we been through
Or am I just goin' crazy 'cause I miss you?
Lyrics from http://www.pohodar.com

VČERA
ATMOSPHERE

Myslím, že jsem Tě včera viděl
Ale nezastavil jsem,
protože jsi šel na opačné straně
Myslím, že bych býval mohl zakřičet Tvé jméno
Ale jen kdybys to byl Ty
Nevím, co bych řekl
Mohli bychom si sednout a připomenout
si staré časy
Možná se podělit o cigarety,
protože my oba jsme blázni
Rozebrat to a porovnat stanoviska
Život, láska, stresy a nezdary, ano
Tak bys mi mohl říct, jak těžké jsi to měl
A mohl bys mi ukázat
na připomenutí všechny jizvy
A mohli bychom probrat každou stížnost
Rozebrat to a vysvětlit si
ty omyly, kterých jsem se dopustil
Rád zašmodrchávám
provázky loutek
Ale Tys mě znal, když jsem byl mladší
Viděl jsi Seana ve všech typech světla
A vždycky jsem se Tě chtěl
zeptat, jestli to dělám dobře

Včera
Byl jsi to Ty? Vypadalo to, že jsi to Ty
Podivné věci může dělat má představivost
Nádech, přemítání o tom, čím jsme prošli
Nebo jen blázním, protože Tě postrádám?
Včera
Byl jsi to Ty? Vypadalo to, že jsi to Ty
Podivné věci může dělat má představivost
Nádech, přemítání o tom, čím jsme prošli
Nebo jen blázním, protože Tě postrádám?

Jsem otřesen, vím,
Tlačil jsem, když bych měl táhnout
Vrátil bych to zpět, kdybych mohl
Zatížil jsem s tím svou duši
A já bych mohl být prvotřídně dobrým posluchačem
Kdybys mohl vyšetřit
chvíli času, abys to tu předal
Od té doby, co jsme vykročili oddělenými cestami
narazil jsem na pár potíží,
které mi připomínají minulost
Nemůžu stát naproti, mám ránu
Ale k čertu s tím, když se nebojím
toho, jak dlouho to vydrží
Sedím tady a přeju si, abychom to mohli odkopnout
Předej mi své názory,
stýská se mi po Tvé kritice
Neměl jsem v úmyslu být vzdálený, navštiv mě
Budu čekat a vařit
kávu v kuchyni
Ale s kým to žertuji?
Není žádný způsob, jak bychom Ty a já
to kdy mohli znovu otevřít
Nevadí to, tohle je víc než jen láska
A snad budu šťastný,
až Tě uvidím za rohem

Včera
Byl jsi to Ty? Vypadalo to, že jsi to Ty
Podivné věci může dělat má představivost
Nádech, přemítání o tom, čím jsme prošli
Nebo jen blázním, protože Tě postrádám?
Včera
Byl jsi to Ty? Vypadalo to, že jsi to Ty
Podivné věci může dělat má představivost
Nádech, přemítání o tom, čím jsme prošli
Nebo jen blázním, protože Tě postrádám?

A když jsi odešel, neviděl jsem Tě jít,
myslím, že jsem spal
nebylo to, jako bys utekl
Vyplížil ses pomalu předními dveřmi
A já byl tak sebestředný
Nikdy jsem nevěděl
A ve chvíli, kdy se to se mnou zlepšilo,
bylo to zapsáno
Hoď za sebe všechny ty
špatné a dobré věci
Celý dům plný snů a kroků
Myslím, že bys byl překvapený
tím, co jsem si ponechal
Tys zmizel,
ale minulost je stále tady
Je to proto, že já zkouším
neplakat nad rozlitým pivem
Nemůžu se zbláznit z toho, že jsi pryč
Opustit mě byla pravděpodobně
ta nejlepší věc, kterou jsi mě kdy naučil
Promiň, je to oficiální
Byl jsem hrst, nebylo to pro mě jednoduché
Cítil jsem se ukřivděný, vztek v žilách
Tolik jsem nenáviděl, teď se za to stydím
Nikdy jsem nepřemýšlel o světě bez Tebe
A slibuji, že nikdy neřeknu
další špatná slova o Tobě
Myslel jsem, že jsem Tě včera viděl,
ale věděl jsem, žes to nebyl Ty,
protože Tys zesnul, tati.

Vypadal docela jako Ty
Divné věci může dělat má představivost
Nádech, přemítání o tom,
čím jsme prošli
Nebo jen blázním, protože Tě postrádám?
Překlad z http://www.pohodar.com