CRUCIFIED - ARMY OF LOVERS

[Chorus:]
I'm crucified
Crucified like my savior
Saintlike behavior
A lifetime I prayed
I'm crucified
For the holy dimension
Godlike ascension
Heavens away

I've seen the deepest darkness
And wrestled with gods
Ride the noble harness
Raining cats and dogs
I stand before my maker
Like Moses on the hill
My Guinness record baker
I abide your will

The first of reciters
I saw eternal light
Best of vocal fighters
Beyond human sight
Where thorns are a teaser
I've played a double jeux
Yherushalaim at easter
I cry I pray mon dieu
I cry I pray mon dieu

[Chorus]

Prophets I've been reading
Stories I've been told
Before I end my breathing
I travel in the soul
Where thorns are a teaser
I've played a double jeux
Yherushalaim at easter
I cry I pray mon dieu
I cry I pray mon dieu
I cry I pray mon dieu
Adieu mon dieu

[Chorus]

I'm crucified
For the holy dimension
Godlike ascension
Heavens away

[Chorus]
Lyrics from http://www.pohodar.com

UKŘIŽOVÁN

[Refrén:]
Jsem ukřižován
Ukřižován jako můj spasitel
Posvátné způsoby
Po čas života jsem se modlil
Jsem ukřižován
Pro svatou dimenzi
Boží nanebevstoupení
Daleké nebe

Viděl jsem nejhlubší temnotu
A zápasil s bohy
Jel s ušlechtilým spřežením
Psí počasí
Stojím před mým stvořitelem
Jako Mojžíš na hoře
Můj pekař z Guinessovy knihy
Já řídím Tvou budoucnost

První z přednášejících
Viděl jsem věčné světlo
Nejlepší z hlučících bojovníků
Za lidského dohledu
Kde trny jsou potěšením
Hrál jsem dvojí hru
Jeruzalém o Velikonocích
Pláču, modlím se, můj bože
Pláču, modlím se, můj bože

[Refrén]

Proroctví, která jsem četl
Příběhy, které jsem vyprávěl
Předtím, než dodýchám
Podívám se do duše
Kde trny jsou potěšením
Hrál jsem dvojí hru
Jeruzalém o Velikonocích
Pláču, modlím se, můj bože
Pláču, modlím se, můj bože
Pláču, modlím se, můj bože
Sbohem můj bože

[Refrén]

Jsem ukřižován
Pro svatou dimenzi
Boží nanebevstoupení
Daleké nebe

[Refrén]
Překlad z http://www.pohodar.com