HOPE
APOCALYPTICA

Hope is beauty,
Personified
At her feet, the world,
Hypnotized

A million flashes,
A million smiles
And on the catwalk
She flaunts her style

But in this heart of darkness
All hope lies lost and torn
All fame like love is fleeting
When there's no hope anymore

Pain and glory
Hand in hand
A sacrifice
The highest price

Like the poison in her arm
Like a whisper, she was gone
Like when angels fall

And in this heart of darkness
All hope lies on the floor
All love like fame is fleeting
When there`s no hope anymore

Like a poison in her arm
Like a whisper, she was gone
like an angel
Angels fall
Lyrics from http://www.pohodar.com

NADĚJE
APOCALYPTICA

Naděje je krása,
Zosobněná
Svět u jejích nohou
Hypnotizovaný

Milión blesků
Milión úsměvů
A na molu
Se chlubí svým stylem

Ale v tomto srdci z temnoty
Všechna naděje leží ztracená a rozsápaná
Všechen věhlas je prchavý jako láska
Když už není žádná naděje

Bolest a sláva
Ruku v ruce
Oběť
Nejvyšší cena

Jako jed v její ruce
Je pryč jako šepot
Jako když anděl padá

A v tomto srdci z temnoty
Všechna naděje leží na zemi
Všechna láska je prchavá jako věhlas
Když už není žádná naděje

Jako jed v její ruce
Je pryč jako šepot
Jako anděl
Anděl padá
Překlad z http://www.pohodar.com