WATERS OF MARCH
ANTONIO CARLOS JOBIM

A stick, a stone,
It's the end of the road,
It's the rest of a stump,
It's a little alone
It's a sliver of glass,
It is life, it's the sun,
It is night, it is death,
It's a trap, it's a gun
The oak when it blooms,
A fox in the brush,
A knot in the wood,
The song of a thrush
The wood of the wind,
A cliff, a fall,
A scratch, a lump,
It is nothing at all
It's the wind blowing free,
It's the end of the slope,
It's a beam, it's a void,
It's a hunch, it's a hope
And the river bank talks
of the waters of March,

It's the end of the strain,
The joy in your heart
The foot, the ground,
The flesh and the bone,
The beat of the road,
A slingshot's stone
A fish, a flash,
A silvery glow,
A fight, a bet,
The range of a bow
The bed of the well,
The end of the line,
The dismay in the face,
It's a loss, it's a find
A spear, a spike,
A point, a nail,
A drip, a drop,
The end of the tale
A truckload of bricks
in the soft morning light,
The shot of a gun
in the dead of the night
A mile, a must,
A thrust, a bump,
It's a girl, it's a rhyme,
It's a cold, it's the mumps
The plan of the house,
The body in bed,
And the car that got stuck,
It's the mud, it's the mud
Afloat, adrift,
A flight, a wing,
A hawk, a quail,
The promise of spring
And the riverbank talks
of the waters of March,

It's the promise of life
It's the joy in your heart
A stick, a stone,
It's the end of the road
It's the rest of a stump,
It's a little alone
A snake, a stick,
It is John, it is Joe,
It's a thorn in your hand
and a cut in your toe
A point, a grain,
A bee, a bite,
A blink, a buzzard,
A sudden stroke of night
A pin, a needle,
A sting, a pain,
A snail, a riddle,
A wasp, a stain
A pass in the mountains,
A horse and a mule,
In the distance the shelves
rode three shadows of blue
And the riverbank talks
of the waters of March,

It's the promise of life
in your heart, in your heart
A stick, a stone,
The end of the road,
The rest of a stump,
A lonesome road
A sliver of glass,
A life, the sun,
A knife, a death,
The end of the run
And the riverbank talks
of the waters of March,
It's the end of all strain,
It's the joy in your heart.
Lyrics from http://www.pohodar.com

BŘEZNOVÉ VODY
ANTONIO CARLOS JOBIM

Klacek, kámen
To je konec ulice
To je zbytek pařezu
To je trochu osamělý
To je kousek skla
To je život, to je slunce
To je noc, to je smrt
To je past, to je zbraň
To je dub, když kvete
Liška v podrostu
Suk ve dřevě
Píseň drozda
Les ve větru
Útes, vodopád
Škrábanec, boule
Vůbec nic to není
To je nespoutaně vanoucí vítr
To je konec svahu
To je záře, to je prázdnota
To je tušení, to je naděje
A říční břehy vyprávějí
o březnových vodách

To je konec náporu
Radost je ve Tvém srdci
Noha, země
Maso a kost
Tep silnice
Kámen do praku
Ryba, záblesk
Stříbrný svit
Zápas, sázka
Dostřel luku
Roubení studny
Konec linie
Zděšení ve tváři
To je ztráta, to je nález
Stéblo, trn
Bod, nehet
Kapka, kapka
Konec příběhu
Náklaďák cihel
v měkkém ranním světle
Výstřel z pistole
ve smrtící noci
Míle, nutnost
Bodnutí, náraz
To je dívka, to je rým
To je chlad, to jsou příušnice
Plán domu
Tělo v posteli
A auto, které uvízlo
To je bahno, to je bahno
Na hladině, unášený
Srážka, křídlo
Jestřáb, křepelka
Příslib jara
A říční břehy vyprávějí
o březnových vodách

To je příslib života
To je radost ve Tvém srdci
Klacek, kámen
To je konec ulice
To je zbytek pařezu
To je trochu osamělý
Had, klacek
To je John, to je Joe
To je trn ve Tvé ruce
To je říznutí na Tvém prstu u nohy
Bod, zrnko
Včela, štípanec
Mrknutí, káně
Náhlý úder noci
Špendlík, jehla
Bodnutí, bolest
Hlemýžď, hádanka
Vosa, skvrna
Průsmyk v horách
Kůň a mula
Ve vzdáleném pevninském výběžku
jely tři modré stíny
A říční břehy vyprávějí
o březnových vodách

To je příslib života
To je radost ve Tvém srdci
Klacek, kámen
To je konec ulice
To je zbytek pařezu
Osamělá silnice
Kousek skla
Život, slunce
Nůž, smrt
Konec běhu
A říční břehy vyprávějí
o březnových vodách
To je konec všeho náporu
To je radost ve Tvém srdci
Překlad z http://www.pohodar.com