SUN AFTER RAIN
ANNIKA LJUNGBERG

All those bad tasting lies
that I try to tell
I can save it
'cause you've heard them before
If I could turn back the time just to yesterday
I wouldn't need to be sorry again

Why can't it be like in my dreams when I say
You are everything, I won't turn away

Time after time is it all I need,
pleasure or pain tell me what I feel
Tomorrow's for real
Illusions of love don't need to fade away,
if I give what it takes
Maybe you would stay,
Is it sun after rain, always sun after rain?

And every time when I decided to go my way
I never listening to the things that they said
'cause every story has two sides
and I stick to mine,
no need for tears even if I could cry.

But deep inside there is something that's broken
I can't go on like this, I can't turn away

Time after time is it all I need,
pleasure or pain tell me what I feel
Tomorrow's for real
Illusions of love don't need to fade away,
if I give what it takes
Maybe you would stay,
Is it sun after rain, always sun after rain?
Always sun after rain

Take my hand, I feel it now
I know what is wrong
All my love is what I got
It feels like I'm home

Time after time is it all I need,
pleasure or pain tell me what I feel
Tomorrow's for real
Illusions of love don't need to fade away,
if I give what it takes
Maybe you would stay,
Is it sun after rain, always sun after rain?
Always sun after rain
Lyrics from http://www.pohodar.com

SLUNCE PO DEŠTI
ANNIKA LJUNGBERG

Všechny ty nechutné lži,
které zkouším říkat
Nemůžu to zachránit,
protože už jsi je slyšel dříve
Kdybych tak mohla vrátit čas do včerejška
Nemusela bych teď zase litovat

Proč to nemůže být jako v mých snech, když říkám
Jsi všechno, to nepopřu

Čas od času je to všechno, co potřebuji,
potěšení nebo bolest mi řeknou, co cítím
Zítřek je opravdový
Iluze lásky nemusí zmizet,
když ji dám, co vyžaduje
Snad bys zůstal
Je to slunce po dešti, vždycky slunce po dešti?

A pokaždé, když jsem se rozhodla jít vlastní cestou
Nikdy jsem neposlouchala věci, které mi říkali
protože každý příběh má dvě strany
a já lnu sama k sobě
Není třeba slz, i kdybych mohla plakat

Ale hluboko v sobě cítím něco zlomeného
Nemůžu tak pokračovat, nemůžu se obrátit

Čas od času je to všechno, co potřebuji,
potěšení nebo bolest mi řeknou, co cítím
Zítřek je opravdový
Iluze lásky nemusí zmizet,
když ji dám, co vyžaduje
Snad bys zůstal
Je to slunce po dešti, vždycky slunce po dešti?
Vždycky slunce po dešti

Vem mou ruku, teď to cítím
Vím, co je špatně
Všechna má láska je to, co mám
Je to pocit, jako bych byla doma

Čas od času je to všechno, co potřebuji,
potěšení nebo bolest mi řeknou, co cítím
Zítřek je opravdový
Iluze lásky nemusí zmizet,
když ji dám, co vyžaduje
Snad bys zůstal
Je to slunce po dešti, vždycky slunce po dešti?
Vždycky slunce po dešti
Překlad z http://www.pohodar.com