IN TIMES OF SORROW
ANNIKA LJUNGBERG

Few landing-lights under skies of grief
It takes time to get by on you own
No tears of joy in the final play
Curtains down by the sound of the rain

But, sometimes I turn and I swear I hear you
I hear you call my name
No more than echoes from the past remain

I think of you - in times of sorrow
I think of times when I felt your love
I think of you and find tomorrow
Here I am
Yes here I stand
I think of you

Life passed you by in a crueful way
Days of sun, shudder nights - cold like ice
No healig hands made it worth its while
Heaven takes, never waits - all the time

But, sometimes I turn and I swear I hear you
I hear you call my name
How can you save me from the fall
How can you, promise me at all
I was holding back my tears for you

I think of you - in times of sorrow
I think of times when I felt your love
I think of you and find tomorrow
Here I am
Yes here I stand
I think of you

It's time to let go of fear
It's time to let go of tears
Though it hurts
Life must go on somehow
Though you're gone

I think of you - in times of sorrow
I think of times when I felt your love
I think of you and find tomorrow
Here I am
Yes here I stand
I think of you - in times of sorrow
I think of times when I felt your love
I think of you and find tomorrow
Here I am
Yes here I stand
I think of you
Lyrics from http://www.pohodar.com

V ČASECH ZÁRMUTKU
ANNIKA LJUNGBERG

Málo přistávacích světel pod nebem zármutku
Přežívat o samotě ubírá čas
Žádné slzy radosti v konečné hře
Stažené závěsy za zvuku deště

Ale občas se obracím a přísahám, že Tě slyším
Slyším Tě volat mé jméno
Nezbylo nic, než ozvěny z minulosti

Myslím na Tebe - v časech zármutku
Myslím na časy, v nichž jsem cítila Tvou lásku
Myslím na Tebe a nacházím zítřek
Tady jsem
Ano, stojím tady
Myslím na Tebe

Život Tě minul způsobem, plným krutosti
Slunečné dny, rozechvělé noci - chladné jako led
Žádné uzdravující ruce nedaly tomu hodnotu, zatímco
Nebe bere, nikdy nečeká - pokaždé

Ale občas se obracím a přísahám, že Tě slyším
Slyším Tě volat mé jméno
Jak mě můžeš ochránit od pádu?
Jak můžeš, slib mi jakkoliv
Zadržovala jsem své slzy pro Tebe

Myslím na Tebe - v časech zármutku
Myslím na časy, v nichž jsem cítila Tvou lásku
Myslím na Tebe a nacházím zítřek
Tady jsem
Ano, stojím tady
Myslím na Tebe

Je čas opustit strach
Je čas opustit slzy
Ačkoliv to bolí
Život musí nějak jít dál
Ačkoliv Ty jsi pryč

Myslím na Tebe - v časech zármutku
Myslím na časy, v nichž jsem cítila Tvou lásku
Myslím na Tebe a nacházím zítřek
Tady jsem
Ano, stojím tady
Myslím na Tebe - v časech zármutku
Myslím na časy, v nichž jsem cítila Tvou lásku
Myslím na Tebe a nacházím zítřek
Tady jsem
Ano, stojím tady
Myslím na Tebe
Překlad z http://www.pohodar.com