SAIL AWAY
ANNIKA LJUNGBERG

You said you'd love me for the rest of our days
But time has changed and so have we with
Some broken promises and a few mistakes
I see no reason why you can’t be mine
I see no reason, all we need is time

Sail away with me
And ride the waves across the ocean
Like it used to be
When we set our sails in motion
There's no time to say goodbye
We got to go before the tide
Leaves us on the shore
Like so many times before

Do you remember the games we played?
Those times were beautiful, why did it end?
If you still love me just take my hand
I see no reason why you can't be mine
I see no reason, babe it ain't no crime

Sail away with me
And ride the waves across the ocean
Like it used to be
When we set our sails in motion
There's no time to say goodbye
We got to go before the tide
Leaves us on the shore
Like so many times before

Before I go to sleep
I hope and pray you keep
Those words you gave to me
Don’t be afraid come on

And sail away with me…

Sail away with me (Sail away)
And ride the waves across the ocean
Like it used to be (like it used to be)
When we set our sails in motion
There's no time to say goodbye
We got to go before the tide
Leaves us on the shore
Like so many times before

(Sail away) Oooh woah oh
(Across the ocean)
Like it used to be (Like it used to be)
When we set our sails in motion
There's no time to say goodbye
We got to go before the tide
Leaves us on the shore
Like so many times before
Lyrics from http://www.pohodar.com

ODPLUJ PRYČ
ANNIKA LJUNGBERG

Řekl jsi, že mě budeš milovat po zbytek našich dní.
Ale čas se změnil a přinesl nám
nějaké porušené sliby a pár omylů.
Nevidím žádný důvod, proč bys nemohl být můj.
Nevidím žádný důvod, všechno, co potřebujeme, je čas

Odpluj se mnou pryč
A leť po vlnách přes oceán
Jak to bývávalo.
Když vyrazíme na plavbu
není čas říct sbohem.
Měli jsme vyplout před přílivem
Nechává nás na břehu
Jako tolikrát předtím

Vzpomínáš na hry, které jsme hráli?
Ty časy byly krásné, proč to skončilo?
Jestli mne stále miluješ, jen mě vezmi za ruku.
Nevidím žádný důvod, proč bys nemohl být můj.
Nevidím žádný důvod, miláčku, není to hřích.

Odpluj se mnou pryč
A leť po vlnách přes oceán
Jak to bývávalo.
Když vyrazíme na plavbu
není čas říct sbohem.
Měli jsme vyplout před přílivem
Nechává nás na břehu
Jako tolikrát předtím

Dříve, než jdu spát
Doufám a modlím se, abys dodržel
Ty sliby, které jsi mi dal.
No tak, neboj se

A odpluj se mnou pryč…

Odpluj se mnou pryč (Odpluj pryč)
A leť po vlnách přes oceán
Jak to bývávalo (jak to bývávalo).
Když vyrazíme na plavbu
není čas říct sbohem.
Měli jsme vyplout před přílivem
Nechává nás na břehu
Jako tolikrát předtím

(Odpluj pryč) Oooh woah oh
(Přes oceán)
Jak to bývávalo (jak to bývávalo).
Když vyrazíme na plavbu
není čas říct sbohem.
Měli jsme vyplout před přílivem
Nechává nás na břehu
Jako tolikrát předtím
Překlad z http://www.pohodar.com