THE ONE I'LL
ALWAYS KISS
ANNIKA LJUNGBERG

When I was young
I had a fear of growin' old
But time goes by
And never cares to take a hold

A teenage mind
So afraid I'm gonna die
Won't say goodbye
Without havin' kissed someone

(But) now that I have found
Someone to ease my mind
And the one I'll always kiss is you
And God knows, that I've tried
To keep you by my side
And the one I'll always kiss is you

Within my soul
A memory of you lives on
Don't worry now
'cause I will find the truth beyond

And I have learned
Never ask the question "when?"
A so-long kiss
But will we ever meet again?

(But) now that I have found
Someone to ease my mind
And the one I'll always kiss is you
And God knows, that I've tried
To keep you by my side
And the one I'll always kiss is you
Lyrics from http://www.pohodar.com

TEN JEDINÝ, KTERÉHO BUDU
VŽDYCKY LÍBAT
ANNIKA LJUNGBERG

Když jsem byla mladá
Měla jsem strach ze stárnutí
Ale čas plyne
A nikdy se nestará, jestli je v držení

Náctiletá mysl
Tak plná strachu, že zemřu
Aniž bych řekla sbohem
Aniž bych někoho políbila

(Ale) teď jsem našla
Někdoho, kdo vnáší pohodu do mé mysli
A toho jediného já budu vždycky líbat
A Bůh ví, že jsem zkoušela
Udržet Tě po mém boku
A toho jediného já budu vždycky líbat

V mé duši
Žijí dál vzpomínky na Tebe
Teď si nedělej starosti
protože já najdu pravdu na druhé straně

A naučila jsem se
Nikdy nepokládat otázku "kdy?"
Polibek na rozloučenou
Ale setkáme se někdy znovu?

(Ale) teď jsem našla
Někdoho, kdo vnáší pohodu do mé mysli
A toho jediného já budu vždycky líbat
A Bůh ví, že jsem zkoušela
Udržet Tě po mém boku
A toho jediného já budu vždycky líbat
Překlad z http://www.pohodar.com