PHOENIX RISING
ANNIHILATOR

Day by day, watching you disappear
Wishing that you were still here beside me
On my own, swimming against the tide
There's nobody on my side but your memory

Then you'll rise right before my eyes
On wings that fill the sky
Like a pheonix rising
Like a pheonix rising

Wings on fire, tearing into the night
Screaming into the light of another day
Carry me out the hurricane
Into the smoke and flame and we'll fly away

And we'll rise right before their eyes
On wings that fill the sky
Like a pheonix rising
Like a pheonix rising

Higher, higher, hear the thunder roar from above
Fire, fire, fire makes me whole
Into the smoke and flame and we'll fly away

And we'll rise right before their eyes
On wings that fill the sky
Like a pheonix rising
Like a pheonix rising
Wings on fire, tearing into the night
And we'll fly away
Lyrics from http://www.pohodar.com

FÉNIX POVSTÁVÁ
ANNIHILATOR

Den po dni sleduji jak mizíš
Doufám, že budeš stále tady se mnou
Sama, plavu proti proudu
Nikdo není na mé straně, jen Tvé vzpomínky

Pak povstaneš přímo před mýma očima
Na křídlech, která zaplní nebe
Povstaneš jako Fénix
Povstaneš jako Fénix

Křídla v ohni, roztrhaná do noci
Křičím do světla dalšího dne
Odnes mě z uragánu
Do kouře a plamenů a poletíme pryč

A my povstaneme přímo před jejich očima
Na křídlech, která zaplní nebe
Povstaneme jako Fénix
Povstaneme jako Fénix

Výše, výše, slyš burácení hromu zdola
Oheň, oheň, oheň činí mne úplnou
Do kouře a plamenů a poletíme pryč

A my povstaneme přímo před jejich očima
Na křídlech, která zaplní nebe
Povstaneme jako Fénix
Povstaneme jako Fénix
Křídla v ohni, roztrhaná do noci
A poletíme pryč
Překlad z http://www.pohodar.com