ANGEL WITCH
ANGEL WITCH

Nobody else can see you
the same way as myself
Fly high and touch the sky,
you're the angel I adore
If only you could feel for me
that I feel for you
Why do you ignore me,
angel, why can't I go with you

You're an angel witch, you're an angel witch
You're an angel witch, you're an angel witch

The more love I feel for you,
the more you fade away
Why can't you come and love me,
do I have to stay this way
I'm going to go insane
if nothing happens soon
I look out at the night
to see your shadow by the moon

You're an angel witch, you're angel witch
You're an angel witch, you're angel witch

Walk through the forest
I can feel that you're there
Why do you run away?
I'd never hurt you, I'd never hurt you
That's the last thing I'd do

You're an angel witch, you're an angel witch
You're an angel witch, you're an angel witch
Lyrics from http://www.pohodar.com

ANDĚLSKÁ ČARODĚJKA
ANGEL WITCH

Nikdy další Tě nemůže vidět
stejným způsobem jako já
Letět vysoko a dotknout se nebe
Ty jsi anděl, kterého zbožňuji
Jen jestli bych Ti mohl být tak sympatický
jako jsi sympatická Ty mně
Proč mne ignoruješ,
anděli, proč nemůžu jít s Tebou?

Jsi andělská čarodějka, jsi andělská čarodějka
Jsi andělská čarodějka, jsi andělská čarodějka

Čím více lásky k Tobě cítím
tím více se mi ztrácíš
Přoč nemůžeš přijít a milovat mne
Musím zůstat na této cestě?
Zblázním se,
jestli se brzy něco nestane
Dívám se ven do noci
abych viděl Tvůj stín u měsíce

Jsi andělská čarodějka, jsi andělská čarodějka
Jsi andělská čarodějka, jsi andělská čarodějka

Kráčejíc pralesem
Můžu vnímat, že jsi tady
Proč utíkáš?
Nikdy bych Ti neublížil, nikdy bych Ti neublížil
To je poslední věc, kterou bych udělal

Jsi andělská čarodějka, jsi andělská čarodějka
Jsi andělská čarodějka, jsi andělská čarodějka
Překlad z http://www.pohodar.com