JAPANESE BOY - ANEKA

He said that he loved me, never would go,
oh oh, oh oh.
Now I find I'm sitting here on my own,
oh oh, oh oh.
Was it something I've said or done,
That made him pack his bags up and run?
Could it be another he's found?
It's breaking up the happy home.

Mister,
can you tell me where my love has gone?
He's a Japanese boy.
I woke up one morning and my love was gone,
Oh, my Japanese boy, ooh,
I miss my Japanese boy.

People ask about him every day,
oh oh, oh oh.
Don't know what to tell them,
what can I say?
Oh oh, oh oh.
If only he would write me or call
A word of explanation, that's all.
It would stop me climbing the wall.
It's breaking up the happy home.

Mister
can you tell me where my love has gone?
He's a Japanese boy.
I woke up one morning and my love was gone,
Oh, my Japanese boy, ooh,
I miss my Japanese boy.

Was it something I've said or done,
That made him pack his bags up and run?
Could it be another he's found?
It's breaking up the happy home.

Mister
can you tell me where my love has gone?
He's a Japanese boy.
I woke up one morning and my love was gone,
Oh my Japanese boy.

Mister
can you tell me where my love has gone?

Mister
can you tell me where my love has gone?
Lyrics from http://www.pohodar.com

JAPONSKÝ KLUK

Řekl, že mě miluje, nikdy by nemohl odejít,
Oh oh, oh oh.
Teď shledávám, že tady sedím sama,
Oh oh, oh oh.
Bylo to kvůli něčemu, co jsem řekla nebo udělala,
Že sbalil své kufry a utekl?
Mohla by to být druhá, kterou si našel?
Ničí to šťastný domov.

Pane,
můžete mi říct, kam odešla má láska?
Je to japonský kluk.
Vzbudila jsem se jedno ráno a má láska byla pryč.
Oh, můj japonský kluk, ooh,
Stýská se mi po mém japonském klukovi.

Lidé se na něj ptají každý den,
Oh oh, oh oh.
Nevím, co jim mám říct,
co můžu říct.
Oh oh, oh oh.
Kdyby mi jenom napsal nebo zavolal
Slovo na vysvětlení, to je všechno.
Mohlo by mě to zastavit při stoupání na zeď.
Ničí to šťastný domov.

Pane,
můžete mi říct, kam odešla má láska?
Je to japonský kluk.
Vzbudila jsem se jedno ráno a má láska byla pryč.
Oh, můj japonský kluk, ooh,
Stýská se mi po mém japonském klukovi.

Bylo to kvůli něčemu, co jsem řekla nebo udělala,
Že sbalil své kufry a utekl?
Mohla by to být druhá, kterou si našel?
Ničí to šťastný domov.

Pane,
můžete mi říct, kam odešla má láska?
Je to japonský kluk.
Vzbudila jsem se jedno ráno a má láska byla pryč.
Oh, můj japonský kluk.

Pane,
můžete mi říct, kam odešla má láska?

Pane,
můžete mi říct, kam odešla má láska?
Překlad z http://www.pohodar.com