TWO FOR THE ROAD
ANDY WILLIAMS

If you're feeling fancy free,
Come wander through the world with me,
And any place we chance to be
Will be our rendezvous.
Two for the road,
we'll travel down the years,
Collecting precious memories,
Selecting souvenirs and living life
the way we please.

In summertime the sun will shine,
In winter we'll drink summer wine,
And every day that you are mine
Will be a lovely day.
As long as love still wears a smile,
I know that we'll be two for the road,
And that's a long, long, while.

In summertime the sun will shine,
In winter we'll drink summer wine,
And every day that you are mine
Will be a lovely day.
As long as love still wears a smile,
I know that we'll be two for the road,
And that's a long, long, while.

In summertime the sun will shine,
In winter we'll drink summer wine,
And every day that you are mine
Will be a lovely day.
As long as love still wears a smile,
I know that we'll be two for the road,
And that's a long, long, while.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DVA NA CESTĚ
ANDY WILLIAMS

Jestli se cítíš nezamilovaná,
pojď se mnou vandrovat světem.
A jakémukoliv místu dáváme šanci,
že bude místem našeho rendezvous.
Dva na cestě,
budeme putovat roky
sbírajíc cenné vzpomínky,
vybírajíc si suvenýry a žijíc život
stylem, který máme rádi.

V létě bude svítit slunce,
v zimě budeme pít letní víno.
A každý den, v němž budeš má,
bude nádherným dnem.
Tak dlouho, dokud se láska bude smát,
vím, že budeme dva na cestě.
A je dlouhá, dlouhá, zatím.

V létě bude svítit slunce,
v zimě budeme pít letní víno.
A každý den, v němž budeš má,
bude nádherným dnem.
Tak dlouho, dokud se láska bude smát,
vím, že budeme dva na cestě.
A je dlouhá, dlouhá, zatím.

V létě bude svítit slunce,
v zimě budeme pít letní víno.
A každý den, v němž budeš má,
bude nádherným dnem.
Tak dlouho, dokud se láska bude smát,
vím, že budeme dva na cestě.
A je dlouhá, dlouhá, zatím.
Překlad z http://www.pohodar.com