MEMORY
ANDREW LLOYD WEBBER

Daylight
See the dew on the sunflower
And a rose that is fading
Roses whither away
Like the sunflower
I yearn to turn my face to the dawn
I am waiting for the day...

Midnight
Not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan

Memory
All alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember the time
I knew what happiness was
Let the memory live again

Every streetlamp
Seems to be a fatalistic warning
Someone mutters
And the streetlamp gutters
And soon it will be morning

Daylight
I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I musn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new day will begin

Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The streetlamp dies,
another night is over
Another day is dawning

Touch me
It's so easy to leave me
All alone with the memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is

Look
A new day has begun
Lyrics from http://www.pohodar.com

VZPOMÍNKA
ANDREW LLOYD WEBBER

Denní světlo
Podívej, rosa na slunečnici
A růže, která vadne
Růže mizí
Jako slunečnice
Toužím otočit mou tvář k úsvitu
Čekám na den...

Půlnoc
Žádný zvuk z chodníku
Ztratil měsíc svou paměť?
Usmívá se osaměle
Ve světle lampy
Uschlé listy nahromaděné u mých nohou
A vítr začíná skučet

Vzpomínka
Úplně osamělá v měsíčním svitu
Můžu se usmívat na staré dny
Byla jsem tenkrát krásná
Vzpomínám si na čas,
v němž jsem věděla, co je štěstí
Nechme vzpomínku znovu ožít

Každá pouliční lampa
Ze zdá být osudovým varováním
Někdo bručí
A pouliční lampa bliká
A brzy bude ráno

Denní světlo
Musím čekat na východ slunce
Musím myslet na nový život
A nesmím se vzdát
Když přichází svítání
Dnešní noc bude také vzpomínkou
A nový den začne

Spálené konce dnů, plných kouře
Zatuchlý chladný pach rána
Pouliční lampa pohasíná,
další noc je pryč
Další den nadchází

Dotkni se mne
Je tak snadné opustit mne
Úplně osamělá se vzpomínkou
Na slunečné dny
Když se mne dotkneš
Porozumíš, co je štěstí

Podívej
Nový den začal
Překlad z http://www.pohodar.com