SOUNDS LIKE A MELODY - ALPHAVILLE

It's a trick of my mind
Two faces bathing in the screenlight
She's so soft and warm in my arms
I tune it into the scene

My hands are resting on her shoulders
When we're dancing away for a while
Oh we're moving, we're falling,
We step into the fire

By the hour of the wolf in a midnight dream
There's no reason to hurry
Just start that brand new story
Set it alight, we're head over heels in love,
Head over heels...

The ringing of your laughter
It sounds like a melody
To once forbidden places
We'll go for a while

It's the definite show
Our shadows resting in the moonlight
It's so clear and bright in your eyes
It's the touch of your sighs
My lips are resting on your shoulder
When we're moving so soft and slow

We need the ecstasy, the jealousy,
The comedy of love
Like the Cary Grants and Kellys once before
Give me more tragedy, more harmony
And fantasy, my dear
And set it alight, just starting that satellite

Set it alight...

The ringing of your laughter
It sounds like a melody
To once forbidden places,
We'll go for a while
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZNÍ TO JAKO MELODIE

Mám na mysli jeden trik
Dvě tváře koupající se ve světle obrazovky
Je tak něžná a vřelá v mém náručí
Naladím to na tu scénu

Mé ruce jsou klidně na jejích ramenou
Když odtančíme na chvíli pryč
Oh, pohybujeme se, padáme
Kráčíme do ohně

Okolo hodiny vlka v půlnočních snech
Není žádný důvod mít naspěch
Nyní se začíná psát nový příběh
Nech to vyniknout, jsme v lásce vzhůru nohama,
Vzhůru nohama...

Zvonění Tvého smíchu
To zní jako melodie
Na jedno ze zakázaných míst
Půjdeme na chvíli

Je to jasná show
V měsíčním svitu oddychují naše stíny
Ve Tvých očích je taková čistota a třpyt
Je to dotek Tvé touhy
Moje rty jsou klidně na Tvých ramenou
Když se pohybujeme tak lehce a pomalu

Potřebujeme extázi, žárlivost,
Komedie lásky
Jako před časem Cary Grantova a Kellyina.
Dej mi více tragédie, více harmonie
A fantazii, má drahá
Nech to vyniknout, teď startuje družice

Nech to vyniknout...

Zvonění Tvého smíchu
To zní jako melodie
Na jedno ze zakázaných míst
Půjdeme na chvíli
Překlad z http://www.pohodar.com