LASSIE COME HOME
ALPHAVILLE

Lonely boy
Gazing on the afternoon
People drifting cross the surface
Of the twilight day
There's a little yellow man
Standing by the railway station
Painting portraits on the brickwalls
of Billie Holloway
Lovely lady smile,
Dance, my dear, I'm only operating on
Lassie come home
This was authentic you, she spoke,
This was authentic you who blew me cold
She had no chance to realize,
It hit her straight between the eyes,
so I've been told

In the park,
She's giving out some photographs
On which she's giving out some photos
Of what she hands around
They videoed a ghost tonight,
She said before I turned it off
It rode an orange paper bike
And left without a sound
Keep on riding, sir,
Open up the door and shout it out
Lassie come home, come home
This was authentic you, she spoke,
This was authentic you who blew,
Who blew me cold
I had no chance to realize,
It hit her straight between the eyes,
so I've been told

Lonely girl
Dancing in a music hall
Lightning struck her silver starship
And turned it into stone
And now she's falling all the time
Into that void beyond her grey eyes
Somewhere a telephone is ringing
But nobody's at home
Hello, junkie sweetheart
Listen now, this is your captain calling
Your captain is dead
Keep on riding, sir,
Open up the door and shout it out,
Shout it out, shout it out, shout it out
Lassie come home
Lassie come home
Lassie come home
Lassie come home
Lassie come home
Lassie come home
Lassie come home
Lassie come home
This is your captain calling
We're falling all the time
Lassie come home
Lassie come home
All the time
Lassie come home
All the time
Lassie come home
Lyrics from http://www.pohodar.com

LASSIE JDE DOMŮ
ALPHAVILLE

Osamělý kluk,
Hledí, jak odpoledne
Jak lidé proudí
Podmračeným dnem
Malý žlutý muž
Stojí na na železniční stanici
Maluje portréty na cihlovou zeď
Billyho Hollowaye
Krásná paní se usmívá,
Tanči má drahá, já jenom pracuji na
Lassie jde domů
To je Ti podobné, řekla
To je Ti podobné, že mě chladně odbydeš
Neměla šanci poznat
Že ji to zasáhne přímo mezi oči
tak jsem řekl

V parku
Rozdává nějaké fotografie
Na některé fotky, které rozdává
se podepíše
Nahráli ducha dnes v noci
Řekla předtím, než jsem se obrátil
Jel na oranžovém papírovém kole
A neslyšně zmizel
Pokračujte v jízdě, pane,
Otevřete dveře a zakřičte
Lassie jde domů, jde domů
To je Ti podobné, řekla
To je Ti podobné, že mě odbydeš
Chladně mě odbydeš
Neměl jsem šanci poznat
Že ji to zasáhne přímo mezi oči
tak jsem řekl

Osamělá dívka
Tančí v koncertní síni
Záblesky zasahují její stříbrnou vesmírnou loď
A mění ji v kámen
A teď stále padá
Do té prázdnoty v jejích šedých očích
Někde zvoní telefon
Ale nikdo není doma
Ahoj ??? miláčku
Teď poslouchej, to volá Tvůj kapitán
Tvůj kapitán je mrtev
Pokračujte v jízdě, pane
Otevřete dveře a zakřičte
Zakřičte, zakřičte, zakřičte
Lassie jde domů
Lassie jde domů
Lassie jde domů
Lassie jde domů
Lassie jde domů
Lassie jde domů
Lassie jde domů
Lassie jde domů
To volá Tvůj kapitán
Stále padáme
Lassie jde domů
Lassie jde domů
Stále
Lassie jde domů
Stále
Lassie jde domů
Překlad z http://www.pohodar.com