JERUSALEM - ALPHAVILLE

Waiting on this empty street,
watching the river's waves go by
Feeling mellow, lighting a cigarette,
silver moon floats through the night
Eris, Princess of the Isles,
disperse your sparkling traces
Lead him on to the house of love
where the Gods my turn his eyes

To Jerusalem we pray --
It's time to meet you there
Let's take love to Jerusalem --
Oh yeah -- Let's make love

You might be the one I'm waiting for,
I think we've met somewhere for sure
Chasing shadows leaves you feelin' blue,
this situation needs a cure
New assassins, new messiahs,
keepers of the balanced law
Strangest lovers of the fire
which ignites the Halo of our souls

To Jerusalem we pray --
It's time to meet you there
Let's take love to Jerusalem --
Oh yeah -- Let's make love

Big yellow Cadillac, carry me back home
On glory roads of pure delight
we head out for the stars

In Jerusalem...
Lyrics from http://www.pohodar.com

JERUZALÉM

Čekat v této prázdné ulici,
dívat se, jak říční vlny plynou
Cítit se pod parou, zapálit si cigaretu
Stříbrný měsíc pluje nocí
Eris, Princezna z Ostrovů,
rozpráší Tvé jiskřivé stopy
Doveď ho do domu lásky
kde mí bohové odvrátí jeho oči

Pro Jeruzalém se modlíme --
Je čas Tě tam potkat
Mějme rádi Jeruzalém
Oh, jasně -- Dělejme lásku

Mohl bys být ten, na kterého čekám,
Myslím, že už jsme se jistě někde setkali
Pronásledující stíny tě zbavují špatné nálady
Tahle situace potřebuje řešení
Nový atentátník, nový Mesiáš,
dozorci vyváženého zákona
Cizí milovníci ohně,
kteří zapalují svatozář našich duší.

Pro Jeruzalém se modlíme --
Je čas Tě tam potkat
Mějme rádi Jeruzalém
Oh, jasně -- Dělejme lásku

Velký žlutý Cadillac, doveď mě zpátky domů
Na jásajících ulicích ryzího potěšení
vyrážíme ven ke hvězdám.

V Jeruzalémě...
Překlad z http://www.pohodar.com