WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL
ALISON KRAUSS

It's amazing how you can speak
right to my heart
Without saying a word
you can light up the dark
Try as I may I could never explain
What I hear when you don't say a thing

The smile on your face
lets me know that you need me
There's a truth in your eyes
sayin' you'll never leave me
The touch of your hand
says you'll catch me if ever I fall
You say it best when you say nothing at all

All day long
I can hear people talking out loud
But when you hold me near,
you drown out the crowd
Old Mr. Webster could never define
What's being said between your heart and mine

The smile on your face
lets me know that you need me
There's a truth in your eyes
sayin' you'll never leave me
The touch of your hand
says you'll catch me if ever I fall
You say it best when you say nothing at all

The smile on your face
lets me know that you need me
There's a truth in your eyes
sayin' you'll never leave me
The touch of your hand
says you'll catch me if ever I fall
You say it best when you say nothing at all
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ NEŘÍKÁŠ VŮBEC NIC
ALISON KRAUSS

Je úžasné, jak dokážeš promlouvat
přímo k mému srdci
Aniž bys řekl jediné slovo
Dokážeš prozářit temnotu
Zkouším co to jen jde, ale nemůžu vysvětlit
Co slyším, když nic neříkáš

Úsměv na Tvé tváři
mi dává vědět, že mě potřebuješ
Ve Tvých očích je pravda,
říkající, že mě nikdy neopustíš
Dotek Tvé ruky
říká, že mě zachytíš, kdybych někdy padla
Říkáš to nejlépe, když neříkáš vůbec nic

Celý den
slyším, že lidé hlasitě rozprávějí
Ale když mě objímáš
celý dav je proti Tobě utopen
Starý pan Webster by nemohl nikdy určit,
co se povídá mezi Tvým srdcem a mým

Úsměv na Tvé tváři
mi dává vědět, že mě potřebuješ
Ve Tvých očích je pravda,
říkající, že mě nikdy neopustíš
Dotek Tvé ruky
říká, že mě zachytíš, kdybych někdy padla
Říkáš to nejlépe, když neříkáš vůbec nic

Úsměv na Tvé tváři
mi dává vědět, že mě potřebuješ
Ve Tvých očích je pravda,
říkající, že mě nikdy neopustíš
Dotek Tvé ruky
říká, že mě zachytíš, kdybych někdy padla
Říkáš to nejlépe, když neříkáš vůbec nic
Překlad z http://www.pohodar.com