TEARDROPS WILL KISS
THE MORNING DEW
ALISON KRAUSS

When time was young
we walked the roads together
When love was sweet
I meant the world to you
Now comes the sun
we'll say goodbye forever
And teardrops will kiss the morning dew

Take me and make me your lover one more time
Close in your arms as before
'Til o'er your shoulder the early morning shines
Then I'll leave you and grieve you no more

When time was young
we walked the roads together
When love was sweet
I meant the world to you
Now comes the sun
we'll say goodbye forever
And teardrops will kiss the morning dew

Daises need sunshine
and roses need rain
So it was all meant to be
A wild bird needs wings,
free to take to the wind
And so it was meant for you and me

When time was young
we walked the roads together
When love was sweet
I meant the world to you
Now comes the sun
we'll say goodbye forever
And teardrops will kiss the morning dew

Teardrops will kiss the morning dew
Lyrics from http://www.pohodar.com

SLZY POLÍBÍ
RANNÍ ROSU
ALISON KRAUSS

Když čas byl mladý,
kráčeli jsme společně touto ulicí
Když láska byla sladká,
byla jsem pro Tebe celý svět
Teď slunce vychází
a my si řekneme sbohem navždy
A slzy políbí ranní rosu

Vezmi si mě a udělej se mě ještě jednou svou milenku
Obejmi mne tak, jako dřív
Dokud se přes Tvé rameno nerozzáří ráno
Pak Tě opustím a víc už Tě nebudu trápit

Když čas byl mladý,
kráčeli jsme společně touto ulicí
Když láska byla sladká,
byla jsem pro Tebe celý svět
Teď slunce vychází
a my si řekneme sbohem navždy
A slzy políbí ranní rosu

Sedmikrásky potřebují sluneční svit
a růže potřebují déšť
Mělo to tak všechno být
Divoký pták potřebuje křídla,
aby se mohl svobodně vznášet ve větru
A mělo to tak být pro Tebe a mě

Když čas byl mladý,
kráčeli jsme společně touto ulicí
Když láska byla sladká,
byla jsem pro Tebe celý svět
Teď slunce vychází
a my si řekneme sbohem navždy
A slzy políbí ranní rosu

Slzy políbí ranní rosu
Překlad z http://www.pohodar.com