EMPIRE STATE OF MIND
ALICIA KEYS

Oooh oooh, New York (2x)
Oooh oooh, New York (2x)

Grew up in a town,
That is famous as a place of movie scenes
Noise is always loud
There are sirenes all around
And the streets are mean
If I could make it here
I could make it anywhere
That’s what they say
Seeing my face in lights
Or my name in
marquees found down Broadway

Even if it ain’t all it seems
I got a pocketful of dreams
Baby, I’m from

New York, concrete jungle
where dreams are made of
There’s nothing you can’t do
Now you’re in New York
These streets will make you feel brand new
Big lights will inspire you
Hear it for New York, New York, New York

On the avenue, there ain’t never a curfew
Ladies work so hard
Such a melting pot on the corner selling rock
Preachers pray to God
Hail a gypsy cab
Takes me down
from Harlem to the Brooklyn Bridge
Someone sleeps tonight with a hunger
For more than from an empty fridge

I’m going to make it by any means
I got a pocketful of dreams
Baby, I’m from

New York,
concrete jungle
where dreams are made of
There’s nothing you can’t do
Now you’re in New York
These streets will make you feel brand new
Big lights will inspire you
Hear it for New York, New York, New York

One hand in the air for the big city
Street lights, big dreams,
all looking pretty
No place in the world that can compared
Put your lighters in the air
Everybody say yeah, yeah yeah

New York,
concrete jungle
where dreams are made of
There’s nothing you can’t do
Now you’re in New York
These streets will make you feel brand new
Big lights will inspire you
Hear it for New York
Lyrics from http://www.pohodar.com

EMPIRE STATE MYSLI
ALICIA KEYS

Oooh oooh, New York
Oooh oooh, New York

Dospělá ve městě,
jenž je slavné jako místo filmových scén
Hluk je vždycky hlasitý,
všude okolo jsou sirény
A ulice jsou bláznivé
Kdybych to mohla dělat tady,
mohla bych to dělat kdekoliv
Tohle je to, co tu říkají
Vidouc mou tvář ve světlech
Nebo moje jméno na
neonových poutačích na Broadwayi

A i když všechno není tím, čím se zdá
Mám plnou kapsu snů
Miláčku, já jsem z...

New Yorku, betonové džungle,
kde sny jsou vyrobené z...
Není nic, co bys nemohl dělat
Teď jsi v New Yorku
Tyhle ulice Tě přimějí cítít se úplně nově
Velká světla Tě budou inspirovat
Naslouchejí jí pro New York, New York, New York

Na ulici, kde nikdy není zákaz vycházení
Dámy tak těžce pracují
Takový kvasící kotel na rohu, prodejní kámen
Kazatelé se modlí k Bohu
Zavolej cikánský taxík
Bere mě
z Harlemu k Brooklynskému mostu
Někdo dneska v noci spí hladový
po něčem víc, než jen kvůli prázdné lednici

Na každý pád to budu dělat
Mám plnou kapsu snů
Miláčku, já jsem z...

New Yorku,
betonové džungle,
kde sny jsou vyrobené z...
Není nic, co bys nemohl dělat
Teď jsi v New Yorku
Tyhle ulice Tě přimějí cítít se úplně nově
Velká světla Tě budou inspirovat
Naslouchejí jí pro New York, New York, New York

Jednu ruku vzhůru pro to velké město
Pouliční světla, velké sny,
všechno vypadá krásně
Žádné místo na světě se nemůže srovnávat
Zapalovače vzhůru
Všichni řekněte jasně, jasně, jasně

New York,
betonová džungle,
kde sny jsou vyrobené z...
Není nic, co bys nemohl dělat
Teď jsi v New Yorku
Tyhle ulice Tě přimějí cítít se úplně nově
Velká světla Tě budou inspirovat
Naslouchejí jí pro New York
Překlad z http://www.pohodar.com

 

Empire State je starý název státu New York, jejž nesl v době, kdy byl jedním ze třinácti států, které utvořily Spojené státy americké.
State of mind se překládá jako duševní rozpoložení nebo duševní stav.