HANDS CLEAN
ALANIS MORISSETTE

If it weren't for your maturity none
of this would have happened
If you weren't so wise beyond your years
I would've been able to control myself
If it weren't for my attention
you wouldn't have been successful and
If it weren't for me you would
never have amounted to very much

Ooh this could be messy
But you don't seem to mind
Ooh don't go telling everybody
And overlook this supposed crime

We'll fast forward to a few years later
And no one knows except the both of us
And I have honored your request for silence
And you've washed your hands clean of this

You're essentially an employee
and I like you having to depend on me
You're kind of my protégé
and one day you'll say
you learned all you know from me
I know you depend on me like
a young thing would to a guardian
I know you sexualize me like
a young thing would and I think I like it

Ooh this could get messy
But you don't seem to mind
Ooh don't go telling everybody
And overlook this supposed crime

We'll fast forward to a few years later
And no one knows except the both of us
And I have honored your request for silence
And you've washed your hands clean of this

What part of our history's
reinvented and under rug swept?
What part of your memory is selective
and tends to forget?
What with this distance
it seems so obvious?

Just make sure you don't tell on me
especially to members of your family
We best keep this to ourselves
and not tell any members
of our inner posse

I wish I could tell
the world cuz you're such
a pretty thing when you're done up properly
I might want to marry you one day
If you watch that weight and keep your
firm body

Ooh this could be messy and
Ooh I don't seem to mind
Ooh don't go telling everybody
And overlook this supposed crime
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČISTÉ RUCE
ALANIS MORISSETTE

Kdyby nebylo Tvé dospělosti, nic
z toho by se nestalo
Kdybys nebyl za ty roky tak moudrý
Byla bych bývala schopná sebekontroly
Kdyby nebylo mého zaujetí
byl bys býval úspěšný a
kdyby nebylo mě, nebyl
bys tak nejistý

Ooh, to by mohlo být hnusné
Ale nezdá se, že by ses zlobil
Ooh, neříkej to každému
A přehlédni tento předpokládaný zločin

V pozdějších letech půjdeme rychle vpřed
A nikdo neví, kromě nás dvou
A já ctila Tvou žádost o klid
A Ty sis od toho čistě umyl ruce

Jsi nezbytným zaměstnancem
a jsem ráda, když na mě závisíš
Jsi můj druh ochránce
a jednoho dne řeknu, že
všechno, co víš, ses naučil ode mne
Vím, že na mě závisíš, jako
mladé stvoření závisí na opatrovníkovi
Vím, že mě vzrušuješ, jako
mladé stvoření a myslím, že to mám ráda

Ooh, to by mohlo být hnusné
Ale nezdá se, že by ses zlobil
Ooh, neříkej to každému
A přehlédni tento předpokládaný zločin

V pozdějších letech půjdeme rychle vpřed
A nikdo neví, kromě nás dvou
A já ctila Tvou žádost o klid
A Ty sis od toho čistě umyl ruce

Která část naší minulosti
objevená a pod koberec zametená?
Která část naší paměti je vybíravá
a náchylná k zapomínání?
Co s tímto odstupem,
který se zdá tak samozřejmý?

Jen se ujisti, že to na mě nepráskneš
hlavně členům Tvé rodiny
Radši si to necháme pro sebe
a nebudeme to říkat žádnému členovi
naší vnitřní skupiny

Kéž bych to mohla říct
světu, protože jsi taková
krásná věc, vhodně zabalená
Můžu chtít si Tě jednoho dne vzít
Když si budeš hlídat váhu a udržovat své
tělo pevné

Ooh, to by mohlo být hnusné
Ale nezdá se, že by ses zlobil
Ooh, neříkej to každému
A přehlédni tento předpokládaný zločin
Překlad z http://www.pohodar.com