I'LL GO ON LOVING YOU
ALAN JACKSON

When I look into your soft green eyes
When I see your delicate body
Revealed to me as you slip off your dress
I'm reminded what I feel for you
Will remain strong and true
Long after the pleasures of the flesh

Then I'll go on loving you
I'll go on loving you
I'll go on loving you

Me in the rain or the wind
Or the moon up in the sky
The spin of the earth or the change of the tide
I don't know what brought us together
What strange forces of nature
Conspire to construct the present
From the past

Then I'll go on loving you
I'll go on loving you
I'll go on loving you
Lyrics from http://www.pohodar.com

BUDU TĚ DÁL MILOVAT
ALAN JACKSON

Když se dívám do Tvých něžných zelených očí
Když vidím Tvé hebké tělo
Odhalené mi, když vyklouzneš ze svých šatů
Připomíná se mi, že co k Tobě cítím
Zůstane silné a opravdové
Dlouho po uspokojení těla

Pak Tě budu dál milovat
Budu Tě dál milovat
Budu Tě dál milovat

Já v dešti nebo větru
Nebo ve svitu měsíce na nebi
Otáčení země nebo proměnách přílivu
Nevím, co nás svedlo dohromady
Jaké zvláštní síly přírody
Se spikly k vytvoření daru
Od minulosti

Pak Tě budu dál milovat
Budu Tě dál milovat
Budu Tě dál milovat
Překlad z http://www.pohodar.com