EVERYTHING I LOVE
ALAN JACKSON

Coffee keeps me up and I can't sleep
And when I drink too much then I can't eat
Losing you has led me to believe
Everything I love is killing me

Everything I love is killing me
Cigarettes, Jack Daniels and caffeine
And that's the way you're turning out to be
Everything I love, gonna have to give up
'Cause everything I love is killing me

I guess I made a big mistake
Thinkin' you're a habit I can break
Well, I'm addicted to you now I see
Everything I love is killing me

Everything I love is killing me
Cigarettes, Jack Daniels and caffeine
And that's the way you're turning out to be
Everything I love, gonna have to give up
'Cause everything I love is killing me
Everything I love, gonna have to give up
'Cause everything I love is killing me
Lyrics from http://www.pohodar.com

VŠECHNO, CO MILUJI
ALAN JACKSON

Kafe mě udržuje vzhůru a já nemůžu spát
A když piju příliš mnoho, pak nemůžu jíst
Ztráta Tebe mě přivedla k přesvědčení
Že všechno, co miluji, mě zabíjí

Všechno, co miluji, mě zabíjí
Cigarety, Jack Daniels a kofein
Taková jsi se ukázala být
Všeho, co miluji, musím zanechat
Protože všechno, co miluji, mě zabíjí

Myslím, že jsem udělal velkou chybu
Myslel jsem, že jsi zvyk, který můžu porušit
Nu, teď vidím, že jsem na Tobě závislý
Všechno, co miluji, mě zabíjí

Všechno, co miluji, mě zabíjí
Cigarety, Jack Daniels a kofein
Taková jsi se ukázala být
Všeho, co miluji, musím zanechat
Protože všechno, co miluji, mě zabíjí
Všeho, co miluji, musím zanechat
Protože všechno, co miluji, mě zabíjí
Překlad z http://www.pohodar.com