MAKING LOVE
OUT OF NOTHING AT ALL
AIR SUPPLY

I know just how to whisper
And I know just how to cry
I know just where I find the answers
And I know just how to lie
I know just how to fake it
And I know just how to scheme
I know just when to face the truth
And then I know just when to dream
And I know just where I touch you
And I know just what to prove
I know when to pull you closer
And I know when to let you loose

And I know the night is fading
And I know the time’s gonna fly
And I’m never gonna tell you
everything I gotta tell you
But I know I’ve got to give it a try

And I know the roads to riches
And I know the ways to pain
I know all the rules
and then I know how to break’em
And then I always know the name of the game

But I don’t know how to leave you
And I’ll never let you fall
And I don’t know how you do it
Making love out of nothing at all

Making love
Out of nothing at all
Making love
Out of nothing at all
Making love
Out of nothing at all
Making love
Out of nothing at all
Making love
Out of nothing at all
Making love
Out of nothing at all

Everytime I see you,
well the rays of the sun are all
Streaming through the waves in your hair
And every star in the sky
is taking aim at your eyes
Like a spotlight
The beating of my heart
is a drum and it’s lost
And it’s looking for a rhythm like you
You can take the darkness
from the deep of the night
And turn it to a beacon
burning endlessly bright
I gotta follow it ‘cause everything I know
Well, it’s nothing ‘till I give it to you

I can make the runner stumble
I can make the final block
And I can make every tackle
at the sound of the whistle
And I can make all the stadiums rock

I can make tonight forever
Or I can make it disappear by the dawn
And I can make you every promise
that’s ever been made
And I can make all your demons be gone

But I’m never gonna make it without you
Do you really wanna see me crawl?
And I’m never gonna make it like you do
Making love out of nothing at all

Making love
Out of nothing at all...
Lyrics from http://www.pohodar.com

MILOVÁNÍ
ÚPLNĚ Z NIČEHO NIC
AIR SUPPLY

Vím jen, jak šeptat
A vím jen, jak plakat
Vím jen, kde najít odpovědi
A vím jen, jak lhát
Vím jen, jak to předstírat
A vím jen, jak intrikovat
Vím jen, jak čelit pravdě
A pak jen vím, jak snít
A vím jen, kde Tě pohladit
A vím jen, co ukázat
Vím, jak Tě přitáhnout blíže
A vím, kdy Tě nechat prohrát

A vím, že noc bledne
A vím, že čas letí
A nikdy Ti neřeknu
všechno, co Ti musím říct
Ale vím, že se musím pokusit

A znám cesty k bohatství
A znám cesty k bolesti
Znám všechna pravidla
a pak vím, jak je porušit
A pak vždycky vím, co je nejdůležitější

Ale nevím, jak Tě opustit
A nikdy Tě nenechám padnout
A nevím, jak to děláš
Milovat úplně z ničeho nic

Milování
úplně z ničeho nic
Milování
úplně z ničeho nic
Milování
úplně z ničeho nic
Milování
úplně z ničeho nic
Milování
úplně z ničeho nic
Milování
úplně z ničeho nic

Pokaždé, když Tě vidím,
tak všechny paprsky slunce
Září na vlnách Tvých vlasů
A každá hvězda na obloze
se zrcadlí ve Tvých očích
Jako světlo reflektoru
Tlukot mého srdce
je bubnem a je ztracen
A hledá rytmus podle Tebe
Můžeš vzít temnotu
z hlubin noci
A proměnit ji v signální světlo
planoucí nekonečně jasně
Musím ho následovat, protože všechno, co vím
Je tedy ničím, dokud Ti to nedám

Můžu přimět běžce klopýtat
Můžu udělat konečný blok
A můžu obrat každého o míč
až do zapískání píšťalky
A můžu rozvlnit všechny stadiony

Můžu prožívat tuhle noc navždy
Nebo ji můžu nechat zmizet za úsvitu
A můžu Ti dát každý slib,
který byl kdy dán
A můžu zahnat všechny Tvé démony

Ale nikdy to nebudu dělat bez Tebe
Opravdu mne chceš vidět plazit?
A nikdy to neudělám tak, jak to děláš Ty
Milovat úplně z ničeho nic

Milování
úplně z ničeho nic
Překlad z http://www.pohodar.com