DREAM ON
AEROSMITH

Every time that I look in the mirror
All these lines in my face gettin' clearer
The past is gone;
It went by like dusk to dawn
Isn't that the way?
Everybody's got their dues in life to pay

I know nobody knows
Where it comes and where it goes
I know it's everybody's sin;
You got to lose to know how to win.

Half my life's in books' written pages,
Live and learn from fools and from sages
You know it's true,
All the things
Come back to you.

Sing with me,
Sing for the year,
Sing for the laugh and sing for the tear.
Sing it with me
If it's just for today,
Maybe tomorrow the good Lord will take you away.

Sing with me,
Sing for the year,
Sing for the laugh and sing for the tear.
Sing it with me
If it's just for today,
Maybe tomorrow the good Lord will take you away.

Dream on, dream on, dream on,
Dream yourself and dream come true.
Dream on, dream on, dream on,
Dream until your dream come true.
Dream on, Dream on, Dream on, Dream on,
Dream on, Dream on, Dream on,
Ah. Ah.Ah. Ah.Ah.

Sing with me,
Sing for the year,
Sing for the laugh and sing for the tear.
Sing it with me
If it's just for today,
Maybe tomorrow the good Lord will take you away.

Sing with me,
Sing for the year,
Sing for the laugh and sing for the tear.
Sing it with me
If it's just for today,
Maybe tomorrow the good Lord will take you away.
Lyrics from http://www.pohodar.com

SNI DÁL
AEROSMITH

Pokaždé, když se podívám do zrcadla
Všechny linie v mé tváři jsou jasnější
Minulost je pryč
Přešla, jako soumrak přechází ve svítání
Není tohle cesta?
Každý má v životě závazky, jež musí splatit

Vím, že nikdo neví
Kam to přijde a kam to směřuje
Já vím, že to je hřích každého
Musíte prohrát, abyste věděli, jak vyhrát

Polovina mého života je v popsaných stránkách knih
Žij a uč se od bláznů a od mudrců
Ty víš, že je to pravda
Všechny věci
Přicházejí zpátky k Tobě

Zpívej se mnou
Zpívej po celý rok
Zpívej pro smích a zpívej pro slzy
Zpívej se mnou
I když je to jen pro dnešek
Zítra Tě snad dobrý Pán vezme pryč

Zpívej se mnou
Zpívej po celý rok
Zpívej pro smích a zpívej pro slzy
Zpívej se mnou
I když je to jen pro dnešek
Zítra Tě snad dobrý Pán vezme pryč

Sni dál, sni dál, sni dál
Vysni si sebe a sen se uskuteční
Sni dál, sni dál, sni dál
Sni, dokud se Tvůj sen neuskuteční
Sni dál, sni dál, sni dál, sni dál
Sni dál, sni dál, sni dál
Ach, ach ach, ach ach

Zpívej se mnou
Zpívej po celý rok
Zpívej pro smích a zpívej pro slzy
Zpívej se mnou
I když je to jen pro dnešek
Zítra Tě snad dobrý Pán vezme pryč

Zpívej se mnou
Zpívej po celý rok
Zpívej pro smích a zpívej pro slzy
Zpívej se mnou
I když je to jen pro dnešek
Zítra Tě snad dobrý Pán vezme pryč
Překlad z http://www.pohodar.com