SKYFALL
ADELE

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again

For this is the end
I’ve drowned and dreamt this moment
So overdue I owe them
Swept away, I’m stolen

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall
At skyfall

Skyfall is where we start
A thousand miles and poles apart
Where worlds collide and days are dark
You may have my number, you can take my name
But you’ll never have my heart

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall

Where you go I go
What you see I see
I know I’d never be me
Without the security
Of your loving arms
Keeping me from harm
Put your hand in my hand
And we’ll stand

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together

Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall

Let the sky fall
We will stand tall
At skyfall
Lyrics from http://www.pohodar.com

SKYFALL
ADELE

Tohle je konec
Zadrž dech a počítej do deseti
Vnímej, jak se země hýbe a pak
slyš, jako moje srdce znovu puká

Tentokrát je to konec
V tuto chvíli jsem tonula a snila
Tak opožděně jim dlužím
Smetená, jsem uloupená

Nechme nebe padnout
Když se hroutí
Zůstaneme stát zpříma
Budeme tomu všemu čelit společně

Nechme nebe padnout
Když se hroutí
Zůstaneme stát zpříma
Budeme tomu všemu čelit společně
Na Skyfallu
Na Skyfallu

Skyfall je to místo, kde začneme
Tisíc mil a na hony vzdálené
Kde se světy srážejí a dny jsou temné
Můžeš mít mé číslo, můžeš si vzít mé jméno
Ale nikdy nebudeš mít mé srdce

Nechme nebe padnout
Když se hroutí
Zůstaneme stát zpříma
Budeme tomu všemu čelit společně

Nechme nebe padnout
Když se hroutí
Zůstaneme stát zpříma
Budeme tomu všemu čelit společně
Na Skyfallu

Nechme nebe padnout
Když se hroutí
Zůstaneme stát zpříma

Nechme nebe padnout
Když se hroutí
Zůstaneme stát zpříma

Kamkoliv jdeš, jdu i já
Co vidíš, vidím i já
Vím, že nikdy nebudu sama sebou
bez bezpečí
Tvých milujících paží
chránících mě před zraněním
Vlož svou ruku do mé ruky
A budeme stát

Nechme nebe padnout
Když se hroutí
Zůstaneme stát zpříma
Budeme tomu všemu čelit společně

Nechme nebe padnout
Když se hroutí
Zůstaneme stát zpříma
Budeme tomu všemu čelit společně
Na Skyfallu

Nechme nebe padnout
Zůstaneme stát zpříma
Na Skyfallu
Překlad z http://www.pohodar.com