LIFE IS A FLOWER
ACE OF BASE

We live in a free world
I whistle down the wind
Carry on smiling
And the world will smile with you
Life is a flower
So precious in your hand
Carry on smiling
And the world will smile with you

When every race is run
And the day is closing in
I don't care about the world
I'm living for the light
Don't cry for me today, ah ah ah...

We live in a free world
I whistle down the wind
Carry on smiling
And the world will smile with you
Life is a flower
So precious in your hand
Carry on smiling
And the world will smile with you

I can not be your judge
Mr. Jailer is your host
He's keeping you inside
And hides you from the world
No catcher in the rye
Can help you from yourself

We live in a free world
I whistle down the wind
Carry on smiling
And the world will smile with you
Life is a flower
So precious in your hand
Carry on smiling
And the world will smile with you

Please Mr. Agony
Release them for a while
Learn them the consequences of
Living without life

We live in a free world...
[REPEAT TO FADE]
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŽIVOT JE KVĚT
ACE OF BASE

Žijeme ve svobodném světě
Hvízdám si po větru
Nepřestávejte se usmívat
A svět se bude usmívat s vámi
Život je květ
Tak vzácný ve vašich rukou
Nepřestávejte se usmívat
A svět se bude usmívat s vámi

Když je všemu odzvoněno
A den je u konce
Nestarám se o svět
žiju pro světlo
Dnes pro mě neplačte, ah ah ah...

Žijeme ve svobodném světě
Hvízdám si po větru
Nepřestávejte se usmívat
A svět se bude usmívat s vámi
Život je květ
Tak vzácný ve vašich rukou
Nepřestávejte se usmívat
A svět se bude usmívat s vámi

Nemůžu být vašim soudcem
Mr. Žalářník je váš hostitel
Udržuje vás uvnitř
A skrývá vás před světem
Žádný Chytač v žitě
vám nemůže pomoci od vás samých

Žijeme ve svobodném světě
Hvízdám si po větru
Nepřestávejte se usmívat
A svět se bude usmívat s vámi
Život je květ
Tak vzácný ve vašich rukou
Nepřestávejte se usmívat
A svět se bude usmívat s vámi

Prosím, paní Agónie
Propusť je na chvíli
Pouč je o následcích
žití bez života

Žijeme ve svobodném světě...
[OPAKUJE SE DO ZTIŠENÍ]
Překlad z http://www.pohodar.com