LIVING IN DANGER - ACE OF BASE

Live for yourself, it's a wonderful thing
You can so what you want,
you can live in a dream
Get in, get up,
get the rhythm, get down

You're living your life
in peace and in harmony
You making your own decisions
That's how it's got to be for you and me
So many people are running around and 'round
Without no sense of logic

I see lies
In the eyes of a stranger
Woah
You'll be living in danger
In the eyes of a stranger
Woah
You'll be living in danger
In the eyes of a stranger
Woah
You'll be living in danger

People are the same today as they used to be
The same expectations
So high no one can reach that high
Not I nor you get satisfied today
We'll never get enough

In the eyes of a stranger...
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŽIVOT V NEBEZPEČÍ

Žít pro sebe samého, to je skvělá věc.
Můžeš dělat, co cheš,
můžeš žít ve snu.
Můžeš vejít, vstát,
dostat se do rytmu a slézt.

Žiješ svůj život
v míru a harmonii.
Děláš si svá vlastní rozhodnutí
To je to, co je dobré pro Tebe a mě.
Tak hodně lidí běhá kolem a kolem.
Bez jakéhokoliv smyslu pro logiku.

Vnímám lži
V očích cizince.
Whoah
Budeš žít v nebezpečí.
V očích cizince.
Whoah
Budeš žít v nebezpečí.
V očích cizince.
Whoah
Budeš žít v nebezpečí.

Lidé jsou dnes stejní, jako bývali.
Stejná očekávání.
Tak vysoká, nikdo nemůže dosáhnou té výše.
Ne, ani já nejsem dneska spokojená.
Nikdy nebudeme mít dost.

V očích cizince...
Překlad z http://www.pohodar.com