ALWAYS HAVE, ALWAYS WILL
ACE OF BASE

Always have, always will
I was mesmerised when I first met you
Wouldn't let myself believe
That you could step right
out of my wildest dreams
But you didn't know
That secret part of me
Until we kissed
and made it open up so easily

I always have
Even when it didn't show
I always will
You know that I just wanna touch you
Whenever you're close to me
I always have
Doesn't matter where we go
I always will
You know that I just wanna show you
Just how much you mean to me
Always have, always will

Everything that you give in to
Everything you'll ever need
Is locked up somewhere deep inside of me
And you gotta know
But more importantly
You've got to stay
and hold me while we live this fantasy

I always have
Even when it didn't show
I always will
You know that I just wanna touch you
Whenever you're close to me
I always have
Doesn't matter where we go
I always will
You know that I just wanna show you
Just how much you mean to me

Sometimes we try too hard to please
We should have let love come naturally
And sometimes I don't know
Just what you really do to me
That is okay
'Cause it's all part of the mystery

I always have
Even when it didn't show
I always will
You know that I just wanna touch you
Whenever you're close to me
I always have
Doesn't matter where we go
I always will
You know that I just wanna show you
Just how much you mean to me
Always have, always will
Lyrics from http://www.pohodar.com

VŽDYCKY MÍT, VŽDYCKY BÝT
ACE OF BASE

Vždycky mít, vždycky být
Když jsem Tě poprvé potkala, byla jsem fascinovaná
Nebyla bych věřila
Že bys mohl vystoupit přímo
z mých nejdivočejších snů
Ale Ty jsi neznal
Tu tajnou část mne
Dokud jsme se nepolíbili
a tak ji lehce nepřiměli k otevření

Vždycky mám
Dokonce když to nebylo vidět
Vždycky budu
Víš, že Tě chci jen pohladit
Kdykoliv jsi blízko mne
Vždycky mám
Je jedno, kam směřujeme
Vždycky budu
Víš, že Ti chci právě ukázat
Jen jak moc pro mne znamenáš
Vždycky mít, vždycky být

Všechno, čeho se vzdáváš
Všechno, co kdy budeš potřebovat
Je uzamčeno někde hluboko v mém nitru
A Ty musíš vědět
Ale je to důležitější
Musíš zůstat
a objímat mě, zatímco prožíváme tuto fantazii

Vždycky mám
Dokonce když to nebylo vidět
Vždycky budu
Víš, že Tě chci jen pohladit
Kdykoliv jsi blízko mne
Vždycky mám
Je jedno, kam směřujeme
Vždycky budu
Víš, že Ti chci právě ukázat
Jen jak moc pro mne znamenáš

Občas se příliš těžce snažíme potěšit
Měli bychom nechat lásce přirozený průběh
A občas nevím
Co jen pro mě opravdu děláš
To je v pořádku
Protože to všechno je částí tajemství

Vždycky mám
Dokonce když to nebylo vidět
Vždycky budu
Víš, že Tě chci jen pohladit
Kdykoliv jsi blízko mne
Vždycky mám
Je jedno, kam směřujeme
Vždycky budu
Víš, že Ti chci právě ukázat
Jen jak moc pro mne znamenáš
Vždycky mít, vždycky být
Překlad z http://www.pohodar.com