ONE IN A MILLION
AALIYAH

Love it babe
[repeat 12 times]

Baby you don't know
What you do to me
Between me and you I feel a chemistry.
I won't let no one come and take your place
Cause the love you give
it can't be replaced.
See no one else loves me like you do
That's why I don't mind to
spend my life without you
I wanna please you in any way I can
I wanna share my world
and don't you understand.

Your love is a one in a million
It goes on and on and on
You give me a really good feelin' all day long
Your love is one in a million
It goes on and on and on
You give me a really good feelin' all day long

Turn me inside out
Make my heart speak
Need no one else
you're all I need
Personality and everything you do
Makes me love everything 'bout you
Your smile
Your style, so fly, I can't deny
I gotta crush on you
and that is true indeed
Now I'm diggin' you,
you makin' me believe.

Your love is a one in a million
It goes on and on and on
You give me a really good feelin' all day long
Your love is one in a million
It goes on and on and on
You give me a really good feelin' all day long

I'll give you anything you want from me
Anything you want
Anything you need
Anything your soul desires

I'll give you anything you want from me
Anything you want
Anything you need
Anything your soul desires

Your love is a one in a million
It goes on and on and on
You give me a really good feelin' all day long
Your love is one in a million
It goes on and on and on
You give me a really good feelin' all day long

Your love is a one in a million
It goes on and on and on
You give me a really good feelin' all day long
Your love is one in a million
It goes on and on and on
You give me a really good feelin' all day long

Love it babe
[repeat to fade]
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEDNA Z MILIONU
AALIYAH

Miluj to, miláčku
[opakuje se 12krát]

Miláčku, Ty nevíš
Co mi děláš
Mezi mnou a Tebou cítím milostnou chemii
Nenechám nikoho přijít a zaujmout Tvé místo
Protože láska, kterou dáváš,
ta nemůže být nahrazena
Podívej, nikdo jiný mě nemiluje tak, jako Ty
Proto nemám v úmyslu
strávit život bez Tebe
Chci Tě potěšit každým způsobem, který můžu
Chci sdílet můj svět
a nerozumím Ti

Tvá láska je jedna z milionu
Jde to dál a dál a dál
Dáváš mi opravdu dobrý pocit po celý den
Tvá láska je jedna z milionu
Jde to dál a dál a dál
Dáváš mi opravdu dobrý pocit po celý den

Obrať mě naruby
Přiměj mé srdce mluvit
Nepotřebuji nikoho dalšího,
Ty jsi vším, co potřebuji
Osobnost a všechno, co děláš
mě nutí milovat všechno týkající se Tebe
Tvůj úsměv
Tvůj styl, tak leť, nemůžu tomu čelit
Musím být do Tebe zamilovaný
a je to skutečně pravda
Teď Tě miluji,
Ty ve mně probouzíš víru

Tvá láska je jedna z milionu
Jde to dál a dál a dál
Dáváš mi opravdu dobrý pocit po celý den
Tvá láska je jedna z milionu
Jde to dál a dál a dál
Dáváš mi opravdu dobrý pocit po celý den

Dám Ti cokoliv, co ode mne chceš
Cokoliv co chceš
Cokoliv co chceš
Cokoliv po čem Tvá duše touží

Dám Ti cokoliv, co ode mne chceš
Cokoliv co chceš
Cokoliv co chceš
Cokoliv po čem Tvá duše touží

Tvá láska je jedna z milionu
Jde to dál a dál a dál
Dáváš mi opravdu dobrý pocit po celý den
Tvá láska je jedna z milionu
Jde to dál a dál a dál
Dáváš mi opravdu dobrý pocit po celý den

Tvá láska je jedna z milionu
Jde to dál a dál a dál
Dáváš mi opravdu dobrý pocit po celý den
Tvá láska je jedna z milionu
Jde to dál a dál a dál
Dáváš mi opravdu dobrý pocit po celý den

Miluj to, miláčku
[opakuje se do ztišení]
Překlad z http://www.pohodar.com