HELL'S BELLS
AC/DC

I'm a rolling thunder, poutin rain
I'm comin' down like a hurricane
My lightning's flashing across the sky
You're only young but you're gonna die

I won't take no prisoners,
won't spare no lives
Nobody's putting up a fight
I got my bell, I'm gonna take you to hell
I'm gonna get ya, Satan get ya

Hell's Bells
Yeah, Hell's Bells
You got me ringin' Hell's Bells
My temperature's high, Hell's Bells

I'll give you black sensations
up and down your spine
If you're into evil you're a friend of mine
See my white light flashing
as I split the night
'Cause if Good's on the left,
Then I'm stickin' to the right

I won't take no prisoners,
won't spare no lives
Nobody's puttin' up a fight
I got my bell, I'm gonna take you to hell
I'm gonna get ya, Satan get you

Hell's Bells
Yeah, Hell's Bells
You got me ringin' Hells Bells
My temperature's high, Hell's Bells

Hell's Bells, Satan's comin' to you
Hell's Bells, he's ringing them now
Hell's Bells, the temperature's high
Hell's Bells, across the sky
Hell's Bells, they're takin' you down
Hell's Bells, they're draggin' you around
Hell's Bells, gonna split the night
Hell's Bells, there's no way to fight, yeah
Ow, ow, ow, ow
Hell's Bells
Lyrics from http://www.pohodar.com

PEKELNÉ ZVONY
AC/DC

Jsem valící se hřmění, šklebící se déšť
Řítím se jako hurikán
Mé blesky září napříč nebem
Jsi jen mladý, ale zemřeš

Nebudu brát žádné vězně,
nebudu šetřit žádné životy.
Nikdo se nedává do boje
Mám svůj zvon, odnesu Tě do pekla
Dostanu Tě, Satan Tě dostane

Pekelné zvony
Jasně, pekelné zvony
Tady mě máte zvonícího na pekelné zvony
Má teplota je vysoká, pekelné zvony

Dám Ti černé pocity
běhající Ti po páteři nahoru a dolů
Jsi v moci zla, jsi můj přítel
Pohleď na můj záblesk bílého světla,
jak rozštípávám noc
Protože jestli je Bůh na levici,
pak já vytrvám na pravici.

Nebudu brát žádné vězně,
nebudu šetřit žádné životy.
Nikdo se nedává do boje
Mám svůj zvon, odnesu Tě do pekla
Dostanu Tě, Satan Tě dostane

Pekelné zvony
Jasně, pekelné zvony
Tady mě máte zvonícího na pekelné zvony
Má teplota je vysoká, pekelné zvony

Pekelné zvony, Satan přichází k vám
Pekelné zvony, teď jim zvoní
Pekelné zvony, teplota je vysoká
Pekelné zvony, napříč nebem
Pekelné zvony, sráží Tě na dno
Pekelné zvony, vláčí Tě kolem
Pekelné zvony, rozštípnou noc
Pekelné zvony, není žádná možnost k boji, jasně
Ou, ou, ou, ou
Pekelné zvony
Překlad z http://www.pohodar.com