NO LIMIT - 2 UNLIMITED

["A" - Anita]
["R" - Ray]

[R:] Let me hear you say Yeah!
Let me hear you say Yeah!

[A:] No no, no no no no, no no no no,
no no there's no limit!
No no, no no no no, no no no no,
no no there's no limit!

[A:] No no limits, we'll reach for the sky!
No valley to deep, no maintain to high
No no limits, won't give up the fight
We do what we want and we do it with pride

[R:] Let me hear you say Yeah!

[R:] Hard to the core, I feel the floor
When I'm on the stage,
yo, yo'll ask for more
I'm on the ass, I know the last
I work real hard do you like my cash
Tick tick ticka tick take your time
When I'm goin' I'm goin' for mine
Open you ears and you will hear it
I tell you this 'cause there's no limit!

[A:] No no, no no no no, no no no no,
no no there's no limit!
No no, no no no no, no no no no,
no no there's no limit!

[A:] No no limits, we'll reach for the sky!
No valley to deep, no maintain to high
No no limits, won't give up the fight
We do what we want and we do it with pride

[R:] No limits allowed,
cause there's much crowd
Microphone check as I choose my rhyme
I'm playing on the road; I've got no fear
The sound for my mouth is the rap you hear
No valley too deep,
no mountain too high
Reach the top, touch the sky!
They tried to diss me cause I sell out
I'm making techno when I am proud!

[A:] No no limits, we'll reach for the sky!
No valley to deep, no maintain to high
No no limits, won't give up the fight
We do what we want and we do it with pride
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŽÁDNÝ LIMIT

["A" - Anita]
["R" - Ray]

[R:] Nech mě slyšet, co říkáš Yeah!
Nech mě slyšet, co říkáš Yeah!

[A:] Ne ne, ne ne ne ne, ne ne ne ne,
ne ne, tady není žádný limit!
Ne ne, ne ne ne ne, ne ne ne ne,
ne ne, tady není žádný limit!

[A:] Ne, žádné limity, dosáhneme na nebe!
Žádné údolí ke klesání, žádné hory ke stoupání.
Ne, žádné limity, nechceš ukončit boj.
Děláme, co chceme a děláme to s hrdostí.

[R:] Nech mě slyšet, co říkáš Yeah!

[R:] Těžko v nitru, cítím zemi.
Když jsem ve stavu.
Ty, ty, ptáš se na víc.
Sedím na zadku, vím to poslední.
Pracuju opravdu těžce, máš ráda mou hotovost.
Tik tik tiky tik, udělej si čas
Když jdu, jdu pro sebe
Otevři oči a uslyšíš to
Říkám Ti to, protože tu není žádný limit!

[A:] Ne ne, ne ne ne ne, ne ne ne ne,
ne ne, tady není žádný limit!
Ne ne, ne ne ne ne, ne ne ne ne,
ne ne, tady není žádný limit!

[A:] Ne, žádné limity, dosáhneme na nebe!
Žádné údolí ke klesání, žádné hory ke stoupání.
Ne, žádné limity, nechceš ukončit boj.
Děláme, co chceme a děláme to s hrdostí.

[R:] Žádný limit povolen
protože je tu velká parta.
Zkouším mikrofón, jako vybírám svůj rým.
Hraju na ulici; nemám žádný strach
Zvuk z mých úst je rap, který slyšíš
Žádné údolí příliš hluboké,
žádná hora příliš vysoká.
Dosáhni na vrchol, dotkni se nebe!
Zkoušejí mě zničit, protože jsem se zaprodal
Dělám techno, když jsem hrdý!

[A:] Ne, žádné limity, dosáhneme na nebe!
Žádné údolí ke klesání, žádné hory ke stoupání.
Ne, žádné limity, nechceš ukončit boj.
Děláme, co chceme a děláme to s hrdostí.
Překlad z http://www.pohodar.com